Metode 

Sentralt i tilnærmingen ved gjennomføring av oppdrag er å etablere en felles forståelse av hva vi egentlig skal oppnå. Oppdraget forankres godt i ledelsen og nødvendige rammebetingelser må på plass.

Under gjennomføringen etableres gode team som tar ansvar for hvordan definerte mål skal nås. I utgangspunktet benyttes kundens eksisterende prosesser og metodeverk samt tilnærmingen som avtales i teamet. Avhengig av oppdragets art kan det i tillegg benyttes elementer fra prosjektledelsemetoder (Prince2/Prosjektveiviseren og PMBook) samt hensiktsmessige smidige utviklingsmetoder som Scrum.